Drodzy Rodzice i Opiekunowi,

Zachęcamy do wsparcia akcji GÓRA GROSZA (XXIII edycja). Towarzystwo Nasz Dom za zebrane pieniądze organizuje pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.

„Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie”.

Organizatorzy zwracają się do dzieci:

„ Drogie Dzieci”

Wrzucając monetę na Górę Grosza, przekazujecie środki niezbędne dzieciom do znalezienia bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, rozwijania pasji i talentów, rehabilitacji i usamodzielnienia się” .

Zapraszamy do naszego kącika ze słoikiem na monety w przedsionku przedszkola.

Marzena Szpak, Aleksandra Otkała i Agnieszka Weltrowska