Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.10

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami, upodobaniami
i potrzebami dzieci. Praca indywidualna – wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Wprowadzenie do tematyki dnia. Zabawy grupowe – wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8.10 – 8.20

Aktywność ruchowa ( ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno – ruchowe).

8.20 – 9.00  ŚNIADANIE

CHP – Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia w tym prawidłowego odżywiania się. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku

9.00– 11.30

Aktywność fizyczna, emocjonalna, społeczna i poznawcza. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć   programowych z całą grupą: kształtowanie mowy i myślenia, poznawanie przyrody, prace ogrodnicze, prowadzenie obserwacji, zajęcia plastyczno-konstrukcyjne, umuzykalniające, kształtowanie pojęć matematycznych, wycieczki, zestaw zabaw ruchowych (jeden zestaw na 2 tygodnie) – prowadzenie  obserwacji pedagogicznych. Gry i zabawy ruchowe
w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery i zabawy sportowe. Własna aktywność dzieci: zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, układanek, kolorowanie ilustracji, korzystanie
z kącika plastycznego itp.).

11.30-12.10 OBIAD II DANIE

CHP – Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.  Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia w tym prawidłowego odżywiania się, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

12.10-13.40

Grupy młodsze: Poobiedni odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych lub czytanych przez opiekuna. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Grupy starsze: Własna aktywność dzieci: zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przy niewielkim udziale nauczyciela (zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, układanie puzzli, układanek, kolorowanie ilustracji, korzystanie z kącika plastycznego itp.), zajęcia dodatkowe. Spacery i wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, działania wspomagające rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – praca indywidualna, prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

13.40-13.50

Aktywność ruchowa (zabawa ruchowa, muzyczno – ruchowa).

13.50-14.30 OBIAD – I DANIE (ZUPA + DESER)

CHP – Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych – prowadzenie obserwacji pedagogicznych.  Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia 
w tym prawidłowego odżywiania się, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.30 – 16.30

Aktywność twórcza dzieci, zabawy swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, działania wspomagające rozwój dziecka oraz rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia – praca indywidualna, prowadzenie obserwacji pedagogicznych. Czynności organizacyjno – porządkowe, rozchodzenie się dzieci.