PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

w roku szkolnym 2022/2023

 

przewodnicząca: Justyna Worona (gr. IV)

z-ca przewodniczącej: Anna Matejek (gr. II)

skarbnik: Rozalia Kolenda (gr. VII)

protokolant: Ewa Grzelczak (gr. IV)

 

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

w roku szkolnym 2022/2023

 

przewodnicząca: Anna Fijas (gr. III)

przedstawiciel: Magdalena Mleczko (gr. III)

 

Konto bankowe Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 16

92 1050 1559 1000 0090 3172 5535

ING Bank Śląski S.A.

Opłata za miesiąc wynosi 40,00 zł.