obraz_2021-03-19_100222.png

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne –listopad

Krąg tematyczny: Dbamy o bezpieceństwo (30.10 – 3.11.2023 r.)

 • zbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab
 • uświadomienie związku pomiędzy sytuacjami a ich konsekwencjami
 • utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112
 • kształtowanie pojęcia liczby cztery, poznanie cyfry 4
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • wzbudzenie rozumienia konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego przez pieszych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

Krąg tematyczny:  Kochamy Cię, Polsko! (6 – 10.11.2023 r.)

 • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „d” „D”
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości

 

Krąg tematyczny: Deszczem malowane  (13 – 17.11.2023 r.)

 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie pojęcia liczby „pięć", poznanie cyfry 5
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami
 • kreślenie wybranych liter i cyfr
 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia (wykorzystanie symboli, gotowych lub tworzonych samodzielnie, cyfr, wyrazów do globalnego czytania)
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych
 • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • kształtowanie postaw proekologicznych

 

Krąg tematyczny: Nasze emocje (20 – 24.11.2023 r.)

 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową
 • stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych
 • podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów
 • poznanie znaków „<”, „>”, „=”
 • układanie i odczytywanie zapisów matematycznych ze znakami „<”, „>”, „=”
 • konstruowanie gry planszowej z wykorzystaniem umownych znaków, symboli, wyrazów

 

Krąg tematyczny: Zabawy w teatr (27.11 – 1.12.2023 r.)

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści
 • zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów
 • doskonalenie umiejętności właściwego intonowania wypowiedzi
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • kształtowanie umiejętności wyszukiwania rymów i tworzenia krótkich rymowanek, wyliczanek i wierszy
 • zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania rebusów obrazkowo-literowych
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „y”, „Y”
 • kształtowanie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i dostrzegania ich znaczenia
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania z użyciem zbiorów zastępczych i symboli matematycznych
 • poznanie znaków: „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych

Piosenka: W DESZCZOWYM RYTMIE   muzyka: Marian Sawa, słowa: Elżbieta Szeptyńska

 

 1. Choć za oknem taka plucha,

choć ulewny pada deszcz,

kiedy pada, lubię słuchać

i ty ze mną spróbuj też.

 

Ref.  Słuchać deszczowej muzyki

na deszczowe skrzypce i smyki,

słuchać, jak rosną kałuże,

te małe i te duże,

o właśnie tak: kap, kap,

o właśnie tak: kap, kap.

 

 1. Ciągle kapie woda z góry

jak to robi, nie wiem sam.

Skąd tę wodę biorą chmury,

czy tam w niebie mają kran?

 

Ref.  Słuchać deszczowej muzyki…

 

 1. Aura ma swoje wybryki,

deszcz uparcie szyby tnie.

Więcej wody czy muzyki?

Czy to ktoś naprawdę wie?

 

Ref.  Słuchać deszczowej muzyki…

 

Wiersz:

„Deszczowe podróże”  D. Gellner

Wszystkie kalosze,
Te małe i duże,
Wszystkie kalosze
Kochają podróże.
Przechadzki po błocie,
Spacerki, wycieczki
Gdy z nieba spadają,
Deszczowe piłeczki.

Gdy mokre są dachy,
I w rynnie coś dzwoni,
A każda kropelka,
Jak srebrny pomponik
Te wszystkie kalosze,
te małe i duże
ruszają przed siebie
w deszczowe podróże.