Dyrektor Przedszkola nr 16 z siedzibą w Koszalinie przy ul. Kornela Makuszyńskiego 9 informuje, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Emilia Makarewicz- Górniak, z którą można się kontaktować e-mailowo: iod@zoeap.koszalin.pl, telefonicznie: tel. 94 343 07 86 lub pod adresem administratora.