obraz-pszczolki.png

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – luty

Krąg tematyczny: W KAENAWALE (30.01 – 3.02.2023r.)

 • doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów

 • wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów

 • poznanie zapisu liczby „0”

 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, niezbędnej do nauki czytania

 • poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski

 • rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”.

 • poznanie utworu „Krakowiak”, próby odtworzenia układu tanecznego

Krąg tematyczny: MROŹNE KRAINY (6 – 10.02.2023 r.)

 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych, działania magnesu

 • dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania

  doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów

 • analiza i synteza prostych fonetycznie słów, kształtowanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów

 • zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „B”, „b”, wykazywanie zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter

 • poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi oraz poznawanie i stosowanie zapisu cyfrowego liczb od „0” do „8”

 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy

 • wzajemnego przyporządkowania, np. graficzne łączenie liniami

Krąg tematyczny: PŁYNIE WISŁA PŁYNIE (13– 17.02.2023 r.)

 • ilustrowanie zdarzenia, pojęcia i zjawiska oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji

 • formułowanie wypowiedzi, przestrzeganie konsekwencji i zgodności czasu

 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości

 • śpiewanie piosenki i uczestnictwo w zabawach ruchowo-tanecznych opartych na tradycji ludowej

 • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju, dostrzeganie cech charakterystycznych

 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii

 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi

  na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywanie granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego

 • rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi

 • określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców zastępujących przedmioty

 • znajomość i stosowanie cyfr oznaczających liczby od „0” do „8”

Krąg tematyczny: SZTUKA WOKÓŁ NAS (20 – 24.02.2023 r.)

 • rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów, uczenie należnego im szacunku

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych

 • doskonalenie umiejętności liczenia na miarę możliwości

 • wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z daną tematyką

 • utrwalenie nazw kolorów podstawowych oraz pochodnych

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nieprzeszkadzania innym

 • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną, próby tworzenia akompaniamentu do znanych utworów

 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały i poprawny

 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie

 • rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzanie wyrazów do globalnego czytania

Piosenka ''Hu, hu,ha "

Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!

Ta zima wcale nie jest zła!

Tańczy śnieg wokół nas;

zimowych zabaw czas!

1. Para nart, kijki dwa,

gogle też narciarz ma.

Taki sprzęt to nie żart:

narciarz biegnie już na start.

Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha… /bis/

2. Co za wdzięk, co za styl,

łyżwa w przód, łyżwa w tył,

łyżwa w tył, łyżwa w przód…

Ale śliski jest ten lód!

Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha… /bis/

3. Kulę tocz albo dwie,

może trzy… czemu nie?

Bałwan nos zimny ma:

to zupełnie tak, jak ja!

Wiersz "Tydzień"

Tydzień dzieci miał siedmioro:
“Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie takłatwo
Radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku,

Wtorek środę wziął pod brodę:
“Chodźmy sitiem czerpać wodę.”

Czwartek w górze igłą grzebie
I zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,
A to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:
“Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli,
Tam porządnie odpoczęli.

Tydzień drapie się w przedziałek:
“No a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku
Poszukuje kota w worku –
I tak dalej