Prezydent Miasta Koszalina zarządzeniem nr 371/1279/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin. 

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Szcegółowy harmonogram znajduje się w załączniku.