obrazek-biedronka.jpg

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne – luty

 1. Krąg tematyczny: Karnawałowe zabawy

  Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie umiejętności odpoczynku i wyciszenia się
 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez udział w zabawach gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • tworzenie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego
 • rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię
 • tworzenie warunków do nabywania umiejętności matematycznych poprzez udział w zabawach z liczeniem, tworzeniem zbiorów
 • rozwijanie sprawności zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez twórcze zabawy słowne
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów

  2. Krąg tematyczny: Zimowa wyprawa 

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • stwarzanie okazji do przebywania na świeżym powietrzu i budowania odporności organizmu
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy grafomotoryczne i manipulacyjne
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w działaniach gimnastycznych i ruchowych
 • rozwijanie sprawności oraz koordynacji ruchowej

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie pozytywnych skojarzeń z zimową aurą
 • kształtowanie odporności psychicznej poprzez uczestnictwo w zabawach z rywalizacją

OBSZAR SPOŁECZNY

 • budowanie więzi grupowych poprzez zabawy integracyjne, wymagające współdziałania

OBSZAR POZNAWCZY

 • zapoznanie ze sposobami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce
 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie rozumienia własności liczb
 • stwarzanie okazji do nabywania intuicji matematycznej w zakresie stałości masy
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne
 • zachęcanie do wypowiadania się, budowania kilkuzdaniowych wypowiedzi na określony temat
 • doskonalenie słuchu poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem oraz zabawy słuchowe
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów
 • tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów
 • kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy z wyrazami i zdaniami
 • budzenie ciekawości i zainteresowania światem przyrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem krain polarnych
 1. Krąg tematyczny :Ferie to jest super sprawa , odpoczynek i zabawa
 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci;
 • Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia prac plastycznych inspirowanych utworem literackim
 1. Krąg tematyczny : Nasza Wisła

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego przez zabawy logopedyczne
 • tworzenie warunków do nabywania doświadczeń w zakresie orientacji w schemacie ciała
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań
 • wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych

OBSZAR POZNAWCZY

 • poznanie fizycznej mapy Polski
 • poznanie wybranych legend związanych z polskimi miastami
 • zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata
 • kształtowanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości w zakresie zmysłów wzroku, słuchu i dotyku
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie słownictwa i ćwiczenie słuchu fonemowego
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów

Piosenka pt” Zima  czarodziejka”

 1. Pewnej nocy, po cichutku, przyszła zima biała;
  Czarodziejska białą różdżką śnieg wyczarowała.

Ref: Czary- mary, śnieżek biały!
        Czary mary, psss!
Czary- mary, śnieżek biały!
        Czary mary, psss!

 1. Po co komu czarne drzewa? Myśli zima biała
  Wzięła różdżkę i na biało las pomalowała.

 Ref: Czary- mary, śnieżek biały!
        Czary mary, psss!
        Czary- mary, śnieżek biały!
        Czary mary, psss!

Wiersz „Zabawki idą na bal”

Poszły dzieci do domu ,pusta sala została.
W maski i balony ozdobiona cała.
Poruszyły się w kącie pajacyk i lale -
teraz my idziemy na balową salę.
Zagrały trójkąty ,bębenek, grzechotki.
Tańczą misie, kangurek i pluszowe kotki.
Śpią dzieci w łóżeczkach ,księżyc nuci im walca,
a zabawki w przedszkolu lekko tańczą na palcach.