obrazek-zuk.gif

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne- luty

Tematy kompleksowe:

 1. Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką ( 30.01-03.02)

 2. To poważna sprawa- mamy swoje prawa ( 06.02-10.02)

 3. W świecie baśni i bajek (27.02- 03.03)

Zadania:

 • Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.

 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.

 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.

 • Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.

 • Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.

 • Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.

 • Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.

 • Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.

 • Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.

 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową i rysunkową.

 • Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.

 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.

 • Rozwijanie twórczego myślenia.

 • Doskonalenie umiejętności liczenia

Piosenka „Zimowa poleczka”

1. Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
kochają bałwanki i tańczą ją co dzień,
zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!
Ref.: Ha, ha, ha, ha!
Hi, hi, hi, hi!
Śniegowe bałwanki
to my, właśnie my. } bis
2. Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki,
z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki,
zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!
Ref.: Ha, ha, ha, ha!...

3.Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
lecz skoczna muzyka do tańca znów woła,
zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!
Ref.: Ha, ha, ha, ha!..

BAŁWAN I WALIZKA Dorota Gellner

Patrzcie! Bałwan wziął walizkę
i pakuje rzeczy wszystkie
Biały śnieg i srebrny lód
do walizki dał na spód.
Potem wrzucił łyżwy, sanki,
trzy zimowe kołysanki.
Ostrych sopli całą furę
i lodową śliska górę
Rondel z głowy zdjął i schował,
wreszcie sam się zapakował
i śniegowe strojąc miny
Rzekł:
-Ogłaszam koniec zimy!