obrazek-motylki.jpg

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne- luty

 1. Za jaką postać przebiorę się na bal (30.01. - 03.02.)
 2. Kim będę gdy dorosnę? (06.02. - 10.02.)
 3. Zimowe zabawy (13.02. - 24.02.)
 4. Kiedy żyły dinozaury (27.02. - 03.03.)

  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

  • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);
  • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
  • uczestniczenie w zabawach rytmicznych - rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
  • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;
  • naśladowanie i odtwarzanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt;
  • zakładania izdejmowania ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni lub sali przedszkolnej;
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety;
  • spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem;
  • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała - nazywanie i wskazywanie wybranych części ciała;
  • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach;
  • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych;

  Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

  • dzielenie się swoimi przeżyciami - odwoływanie się do własnych uczuć, doświadczeń;
  • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
  • próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych;
  • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami np. cierpliwe czekanie na swoją kolej;
  • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności;
  • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego;

  Społeczny obszar rozwoju dziecka

  • uczestniczenie we wspólnych zabawach - współdziałanie;
  • czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
  • respektowanie reguł i zasad w czasie zabawy;
  • dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi;
  • nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie;
  • odpowiadanie na pytania;
  • odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do różnych grup;
  • wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie, wspólne porządkowanie zabawek w sali;

  Poznawczy obszar rozwoju dziecka

  • swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych;
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
  • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
  • wypowiadanie się prostymi zdaniami;
  • rozwiązywanie prostych zagadek;
  • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
  • poznawanie zwyczajów karnawałowych;
  • poznawanie wybranych zawodów i związanych z nimi czynności, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór;
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;
  • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
  • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu;
  • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą;
  • rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów;
  • słuchanie fragmentów książek i tekstów z czasopism,wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
  • oglądanie książek i czasopism umieszczonych w kąciku książki;
  • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później);
  • nauka prostych piosenek fragmentami metodą ze słuchu;
  • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą;
  • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu;
  • rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie masy solnej, ciastoliny, piasku kinetycznego;
  • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
  • klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę;
  • liczenie palców, przedmiotów itp.
  • wskazywanie wymienionych części ciała;
  • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

  Piosenka:

  „Tak się zachmurzyło”muz: Z. Dyktor-Dąbrowska, sł. autor nieznany

  1. Tak się zachmurzyło

  Słonko się ukryło.

  Pada , pada śnieżek biały

  Dawno go nie było.

  1. Chodźmy na saneczki

  Chłopcy i dzieweczki

  Pojedziemy wszyscy razem

  Z wysokiej góreczki.

  1. Pędzimy, pędzimy

  Nic się nie boimy,

  Aż tu nagle,

  Bęc na śnieżek

  I wszyscy leżymy.

  Wiersze:

  „Kredki – Siostrzyczki”  Dorota Gellner

  My jesteśmy kredki – siostrzyczki

  Kolorowe mamy spódniczki.

  Gdy nas ktoś do ręki bierze

  To biegamy po papierze.

  Rysujemy, co się da

  Kurki, chmurki, kota, psa.

  No i proszę! Jest obrazek!

  Więc zatańczmy wszyscy razem!

  „Książka z baśniami” B. Forma

  Baśni słuchają dzieci

  i dorośli też lubią baśnie.

  Każdy chętnie posłucha

  pięknej baśni, zanim zaśnie.

  W baśniach mieszkają wróżki,

  dobre elfy i czarodzieje,

  w baśniach z pomocą przyjdą

  zawsze wierni przyjaciele.

  Baśnie to tajemnica,

  w baśniach różne cuda i dziwy,

  w baśniach świat całkiem inny,

  nie do końca jest prawdziwy.

   "Kto to?" Hanna Ożogowska

   Na podwórku już od rana
   dziwny gość zawitał.
   Nie rusza się, nic nie mówi,
   o nic nie pyta.
   Twarz okrągła, nos - kartofel,
   oczy - dwa węgielki,
   szyi nie ma,
   nóg nie widać,
   a jak beczka wielki.
   Koszyk stary jak kapelusz
   ma na czubku głowy.
   Któż to taki? Czy już wiecie?
   To bałwan śniegowy.