WYKAZ PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Programy nauczania:

„Dziecko w swoim żywiole”. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. Anna Pawłowska - Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos (grupa VI Ważki)

„Samodzielne wszechstronne szczęśliwe” Program wychowania przedszkolnego. Monika Chludzińska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek (grupa IV Mrówki, grupa V Żabki)

Program wychowania przedszkolnego wyd. MAC Edukacja. Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo (grupa II Motylki)

„Ciekawa zabawa” - program wychowania przedszkolnego. Agata Kacprzyk- Kołakowska (grupa III Pszczółki)

„Od  zabawy do nauki” – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. Dorota Kucharska, Anna Pawłowska- Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk (grupa I Biedronki)

Program wychowania przedszkolnego - "Roczne przygotowanie do szkoły”. Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna
Hermanowska, Katarzyna Kamińska - Dolata (grupa VII Żuczki)

„Dziecięca matematyka”. Edyta Gruszczyk Kolczyńska, Ewa Zielińska (grupa I Biedronki, grupa II Motylki, grupa III Pszczółki, grupa IV Mrówki, grupa VI Ważki, grupa VII Żuczki)

Programy, projekty ogólnopolskie:

Ogólnopolski Projekt „Mała Fabryka Eksperymentów" (grupa I Biedronki, grupa V Żabki)

Ogólnopolski Projekt „Bliżej pieska" (grupa I Biedronki)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 (grupa II Motylki, grupa V Żabki, grupa VII Żuczki)

Międzynarodowy projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autor Aneta Konefał, organizator projektu grupa MAC Edukacja (grupa II Motylki)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny #20minutdlaMATEMATYKI. Zuzanna Jastrzębska-Krajewska (grupa IV Mrówki)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami”.  Beata Pinkiewicz- Gara, Joanna Błaszczyńska, Katarzyna Demendecka (grupa IV Mrówki, grupa VI Ważki, grupa VII Żuczki)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”. Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan, Monika Dobrołowicz, Mariusz Berkowski, Ludmiła Fabiszewska (grupa V Żabki, grupa VII Żuczki)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Eko Ludek”. Magdalena Wiśniewska-Oppenauer (grupa V Żabki)

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Ludmiła Fabiszewska (grupa V Żabki)

Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować” Anna Świć (grupa VI Ważki, grupa VII Żuczki)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zakamarek- ekotriki na kąciki”. Przedszkole Miejskie nr 17 im. Fryderyka Chopina w Toruniu (grupa VI Ważki)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Dzieci gotują”. Barbara Kropodłowska (grupa VI Ważki)

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”. Monika Rucińska, Adrianna Kamińska (grupa VI Ważki)

Programy edukacyjne, projekty:

Odimienna metoda nauki czytania – elementy. Irena Majchrzak (grupa I Biedronki)

 Froebel „Dar zabawy” (grupa I Biedronki)

„Kreatywne prace plastyczne” -  międzynarodowy projekt edukacyjny. (realizacja: Krystyna Madera) Autorka bloga KPP (grupa V Żabki)

Projekt czytelniczy „Wieża czytelnicza” (grupa VI Ważki) 

Programy miejskie:

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 - 2023 pod nazwą „Bezpieczny Koszalin” (wszystkie grupy)

Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 2022 (wszystkie grupy)

Miejski program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2022-2024 (wszystkie grupy)

Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 – 2025 (wszystkie grupy)

Programy własne, innowacje:

Narodowy program rozwoju czytelnictwa (grupa I Biedronki)

Ogólnopolska akcja „Przerwa na czytanie” (grupa I Biedronki)

Program adaptacyjny „Witajcie w naszym przedszkolu”. Monika Studzińska, Marzena Szpak  (grupa II Motylki)

„Praca moich rodziców” (od II semestru). Monika Studzińska, Marzena Szpak  (grupa II Motylki)

„Keiki yoga dla najmłodszych” -projekt innowacyjny dla grupy od 3-6l. Bogumiła Kostecka  (grupa III Pszczółki)

„W krainie emocji” – Projekt innowacyjny dla grupy 5-6 latków Bogumiła Kostecka  (grupa III Pszczółki)

Budząca się szkoła - Współpraca zamiast rywalizacji. Fundacja Budząca się Szkoła (grupa III Pszczółki, grupa V Żabki, grupa VII Żuczki)

„Królowa matematyka”. Paulina Biskup (grupa IV Mrówki)

„Opowiem Ci bajkę” – program rozwijający zainteresowania czytelnicze. Edyta Frątczak (grupa V Żabki)

„Cztery pory roku w ogrodzie i na talerzu” - program ekologiczno-zdrowotny dla dzieci 3,4,5,6, letnich. Krystyna Madera (grupa V Żabki)

„W krainie emocji”– program dla dzieci 5-6 letnich rozwijający kompetencje społeczno-emocjonalne.  Krystyna Madera (grupa V Żabki)

Program własny  z zakresu promowania i kształtowania postaw zdrowotnych u dzieci w wieku  przedszkolnym i ich Rodziców oparty na założeniach Programu Miejskiego Zdrowo jesz, lepiej żyjesz. Iwona Świrska (grupa VI Ważki)

“Kulinarne fantazje” - projekt edukacyjny. Agnieszka Nowak (grupa VII Żuczki)